Nyckelfri hemtjänst för fastighetsägare

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten och förbättrar servicen för den som har hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst ger också dig som fastighetsägare ökad trygghet genom att nycklar, portkoder och taggar inte behöver lämnas till hemtjänsten. Istället använder hemtjänsten en digital nyckel.

Nu inför Stockholms stad nyckelfri hemtjänst. Hos alla som har hemtjänst eller trygghetslarm och idag har lämnat nycklar till hemtjänsten kommer Stockholms stad att montera en tillsats som gör att hemtjänsten kan öppna med en digital nyckel. Befintliga lås och nycklar påverkas inte av övergången till nyckelfri hemtjänst.

Övergången till nyckelfri hemtjänst sker inte i hela staden samtidigt. Du kommer att få mer information från Stockholms stad när det är dags för din fastighet.

Vi behöver samtycke från fastighetsägaren

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att skapa en tryggare och säkrare hemtjänst. För att vi ska kunna montera låstillbehöret behöver vi ditt samtycke.

Vad händer nu?

För att montera tillbehöret i portar behöver vi medgivande från er som fastighetsägare.

 1. Fyll i den blankett som du fått skickad till dig bifogad blankett och skicka in
  i svarskuvertet. Det går också bra att scanna och mejla den till
  funktion.ald.smartalas@stockholm.se.
 2. När vi fått in ert medgivande genomförs montering.
  Under en övergångsperiod kommer hemtjänsten arbeta med både den fysiska, gamla nyckeln och digital nyckel. När systemet är i full drift så återlämnar hemtjänsten alla nycklar.

Fördelar för fastighetsägare

 • Nycklar, portkoder, porttaggar och liknande behöver inte lämnas ut till hemtjänsten.
 • Spårbarhet och begränsad tillgänglighet.
 • Alla hemtjänstens inpasseringar loggas automatiskt i Stockholms stads system.
 • Den digitala nyckeln kan endast användas under arbetspasset.
 • Varje hemtjänstmedarbetare har en personlig, spårbar nyckel.
 • Inget ingrepp i portar och dörrar.
 • Det monterade låstillbehöret kräver varken el, internet eller batteri.
Lås med två olika hål för nycklar samt en nyckel med plasthölje.

Säkerhetsklassning och brandskyddsnormer

Samtliga tillbehör är brandmotståndstestade samt godkända enligt brandskyddsstandard EN 1634-1 2014 upp till nivå EI: 120. Alla varianter är certifierade och godkända enligt Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) och försäkringsbolagens krav för godkänt lås.

Kopior på certifikat och testprotokoll kan skickas på begäran.

Montören väljer den lösning som passar för just er fastighet. Om frågor uppstår kontaktas den kontaktperson som uppgivits på medgivandeblanketten.

Läs även

Uppdaterad