Vivianne Omsorg AB

Kvarnplan 2, Järfälla

Vivianne Omsorg AB är ett privat, mångkulturellt företag som erbjuder hemtjänst i Stockholms stad. Hos oss får kunden en personligt utformad omsorg anpassad till önskemål och behov, hemspråk och kultur. Det ska vara tryggt att åldras med värdighet.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta
Organisationsform
Privat
Språk och kultur
Arabiska, dari, engelska, kurdiska, persiska, somaliska, turkiska
Anlitar underleverantör för
Nattinsats, trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2010
Webbplats
https://www.vivianneomsorg.se/

Personalens kompetens

Både ledning och personal på Vivianne Omsorg AB är välutbildade och har lång erfarenhet av äldreomsorg. Alla nyanställda hos oss genomgår utbildning i Demenscentrums ”Demens ABC” och "Demens ABC plus”. Vi bevakar olika kursutbud och är behjälpliga med ansökningar till vidareutbildningar. Vi strävar efter att all vår personal ska ha högsta möjliga kompetens. Genom ledningen och medarbetarnas kompetens och engagemang vill vi skapa det goda livet för våra kunder.

Kost och måltider

God och vällagad mat är av stor betydelse både för en god hälsa och för välbefinnandet. Kunden ska uppleva inflytande över mathållningen, samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma alla svårigheter som kan röra matsituationen. Vår personal har kunskap om de varningssignaler som kan förekomma vid brister i mathållningen hos den äldre, och rapporterar detta till verksamhetschef eller sjuksköterska för vidare utredning, behandling och uppföljning.

Övrigt

Hög kvalitet och säkerhet är för oss en hjärtefråga. Till vår hjälp har vi bra rutiner och mål. Vi vet att man måste arbeta med ständiga förbättringar för att få nöjda kunder. Egenkontroll, uppföljningar och kundundersökningar visar hur väl vi uppfyller våra kvalitetsmål.

Vår värdegrund ger oss också viktiga utgångspunkter i vårt kvalitetsarbete. Alla anställda hos oss har ett gemensamt ansvar att bemöta våra kunder som vi själva vill bli bemötta. För oss innebär detta att se varje kund som en unik person med rätt till välbefinnande och ett värdigt liv.

Våra kunder ska alltid känna sig nöjda och trygga med våra tjänster. Vi blir nöjda först när våra kunder blir det.

Underleverantörer

Vi använder Attendo Sverige som underleverantör för

  • nattinsats
  • och trygghetslarm.

Hitta hit

Uppdaterad