En äldre person får stöd på vinterpromenad.

Regal Vård & Omsorg AB

Sandelsgatan 14, Stockholm

Vi erbjuder högkvalitativa vård- och servicetjänster. Vi strävar efter att vara en personlig och kundanpassad organisation och främjar ett arbetssätt som sätter individen i fokus.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm
Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, filippinska, finska, litauiska, persiska, polska, ryska, serbiska, spanska, thailändska
Verksam i staden sedan
2015
Webbplats
https://www.regalvard.se/

Personalens kompetens

En god och trygg omvårdnad fordrar en engagerad personal och ledning med både kunskap och erfarenhet. Inom Regal Vård & Omsorg AB strävar vi alltid efter att uppnå en hög utbildningsnivå inom företaget och de flesta av våra medarbetare är utbildade undersköterskor. Vi erbjuder individuella kompetensplaner som löpande följs upp och främjar ett företagsklimat präglat av lyhördhet, lärande och utveckling.

Kost och måltider

Inom Regal Vård & Omsorg försöker vi så långt det är möjligt att laga maten hos våra kunder för att öka näringsintaget samt främja en positiv måltidsupplevelse. Många i vår personalgrupp har genomgått utbildning inom matlagning och livsmedelshygien och alla som arbetar har god erfarenhet av matlagning av till exempel klassisk husmanskost.

Övrigt

På Regal Vård & Omsorg är vi tillgängliga dygnet runt när du ringer vårt kontorsnummer. Med en personcentrerad omvårdnad utgår vi från information om individuella livsmönster och värderingar och försöker anpassa våra insatser därefter.

Vi ställer höga krav på medarbetarnas kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda individuell kompetensutveckling. Individanpassade kompetensutvecklingsplaner och utbildningar upprättas och genomförs löpande.

Vår ambition är att du som väljer oss ska uppleva trygghet och professionalism. Vi vill även minska risken för missförstånd och obekväma situationer. Därför arbetar vi utifrån ett tydligt kontaktmannaskap där två medarbetare hjälps åt med det övergripande ansvaret kring din omvårdnad.

Hitta hit

Uppdaterad