Måltid på uteplatsen

Hemtjänst Norrmalm

Norrtullsgatan 12 L, Stockholm

Vårt mål är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Det stöd du får ska bidra till att du kan känna dig trygg och säker. Du är delaktig i att planera ditt stöd efter dina behov och önskemål.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Språk och kultur
Arabiska, finska, persiska, polska, ryska, spanska, thailändska, turkiska
Anlitar underleverantör för
Matlådor, nattinsats
Verksam i staden sedan
1970

Personalens kompetens

Flera av oss har lång erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen och får fortlöpande utbildning. Vi talar svenska och flera av oss är flerspråkiga. När du valt oss som hemtjänstleverantör får du en kontaktperson. Tillsammans med din kontaktperson går ni igenom ditt biståndsbeslut och tar fram en genomförandeplan för hur stödet till dig ska utformas. Vi arbetar utifrån dina individuella behov och det är viktigt att det är tryggt för dig. I mötet med dig bär vi alltid ID-brickor.

Kost och måltider

Vi erbjuder lättare matlagning i hemmet eller leverans av matlådor från vår underleverantör Fazer. För en stimulerande måltidsmiljö kan vi sitta med vid måltiden. Måltiderna planeras med utgångspunkt i biståndsbeslutet och i samråd med dig.

Hitta hit

Uppdaterad