Grafik.

Avalina Care AB

Rissnavägen 65, Spånga

En trygg och okomplicerad vård och omsorg, anpassad efter dina behov är viktigt för oss.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Hässelby-Vällingby, Järva, Kungsholmen, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta
Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, engelska, kurdiska, spanska, turkiska
Anlitar underleverantör för
Nattinsats, trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2019

Personalens kompetens

Vi har vänliga och erfarna medarbetare med hög kompetens och genuint intresse för sitt arbete. Hög kvalitet, stort engagemang, kontinuitet, självbestämmande och respekt är bärande värden som genomsyras i vårt möte med dig. Våra medarbetare genomgår kontinuerlig utbildning för att främja en god omvårdnad för dig.

Kost och måltider

Vi erbjuder matlådor enligt överenskommelse, som i möjligaste mån är anpassade efter kundens önskemål, utan någon underleverantör.

Övrigt

Avalina Care är ett företag med styrelseledamöter och ledningsgrupp som har relevant och långvarig kompetens inom vård och omsorg av äldre.

Vår värdegrund utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och grundar sig utifrån en personcentrerad omvårdnad, med människan i fokus. Det vill vi ska synas i våra insatser i hur vi bemöter våra kunder och medarbetare i det dagliga arbetet. Vi utgår ifrån att våra kunder får möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö så länge de önskar, där vård och omsorg i möjligaste mån och på ett meningsfullt sätt anpassas efter deras behov. Vi har som policy att alltid värna om ett vänligt och respektfullt bemötande.

Vi brukar med jämna mellanrum anordna gemensamma aktiviteter för våra kunder.

Underleverantör

Vi använder Aurora omsorg som underleverantör för

  • nattinsats
  • och trygghetslarm.

Hitta hit

Uppdaterad