En person sitter vid ett bord.

Aurora Omsorg Bromma

Vävstolsvägen 10, Bromma

Aurora Omsorg erbjuder omsorgs- och serviceinsatser till dig i Bromma stadsdel oavsett ålder eller funktionshinder. Vi arbetar med kontaktmannaskap för att ha en bra kontinuitet.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Bromma, Hässelby-Vällingby

Bromma utom Mariehäll och Bällsta, Hässelby-Vällingby utom Hässelby Villastad.

Organisationsform
Privat
Språk och kultur
Arabiska, engelska, finska, grekiska, persiska, polska, somaliska, spanska, tigrin (tigrinja)
Verksam i staden sedan
2013
Webbplats
http://www.auroraomsorg.se/

Personalens kompetens

Personalen består av kvinnor och män i olika åldrar. Vi strävar efter att all personal ska ha relevant grundutbildning samt delta i den interna utbildning som ges regelbundet. Det kan vara kunskaper om åldrandets sjukdomar, kost och diet för äldre, olika risker i hemmet etcetera.

Vi anpassar personal till kund utifrån språk och kultur när så är möjligt.

Kost och måltider

Utifrån beviljat bistånd arbetar vi för att göra måltiden till en social situation. Om möjligt lagas maten i kundens bostad. Vid leverans av matlåda serveras maten på tallrik. Vår personal anpassar måltiden efter dina behov för att öka trivseln och aptiten.

Övrigt

Vår personal är alla delaktiga i arbetet med vår värdegrund och får kontinuerlig utbildning. Vi vill förverkliga begrepp som delaktighet, välbefinnande och värdigt liv utifrån kundens önskningar.

Vår personal känner glädje i arbetet och vet att man utför ett viktigt arbete som har stor betydelse för den äldres vardag.

Vi har valt att endast finnas i Bromma stadsdel för att ha korta restider för personalen och därmed kunna hålla tiderna bättre hos den äldre. För att maximera tiden hos den äldre kan vår personal ta sig fram till fots, med cykel, elcykel eller bil. Bil används bara för längre sträckor utifrån miljöhänsyn.

Vår personal är lyhörd och vill gärna hjälpa till med det lilla extra för att sätta guldkant på vardagen.

Hitta hit

Uppdaterad