En äldre man får hjälp på promenaden av hemtjänsten

Årsta hemtjänst

Årstavägen 112, Årsta

Visa på karta

Vi är en engagerad arbetsgrupp som får fina omdömen ibland annat bemötande, förtroende och nöjdhet. Utifrån din beviljade hjälp ger vi dig, en individuellt anpassad omsorg och service, som präglas av trygghet, välbefinnande och självbestämmande.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Verksam i staden sedan
Uppgift saknas

Personalens kompetens

Våra medarbetare är utbildade eller har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete och vi säkrar fortlöpande utbildningstillfällen inom aktuella områden för att ständigt hålla oss uppdaterade kring nya rön. Vi har en grupp medarbetare med särskilt ansvar för personer med demenssjukdom och i denna grupp har vi en egen Silvia Syster. (Högskoleutbildad inom området demens).

Kost och måltider

Vällagad mat som smakar gott och är fint upplagd är en viktig förutsättning för ett välbefinnande. Har du beviljats hjälp/ stöd med måltider erbjuder vi dig enklare matlagning i hemmet eller matlådor från Rågsveds kostenhet. Du väljer själv vilken mat du vill beställa utifrån en veckomatsedel och ett vegetariskt alternativ finns för dig som önskar det.

Övrigt

För oss är det viktigt att du känner dig nöjd och trygg med våra insatser och att du alltid får ett gott bemötande. Våra erfarna medarbetare står beredda att ge dig det stöd/ hjälp du beviljats utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Vi planerar tillsammans med dig kring hur, och när dina insatser ska utföras och du får en kontaktman som skriver ner dina önskemål i en genomförandeplan. Du kan självklart ändra dagar eller tider för dina insatser. Tala då med din kontaktman eller kontakta enhetens planerare.

Vi arbetar vardagsrehabiliterande, vilket betyder att stödet utgår från dina förmågor och dagsform. Vi gör det för att du ska upprätthålla eller förstärka dina förmågor till att leva ett självständigt liv

Vi har en god samverkan med bland annat Vårdcentralens distriktssköterskor, med sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist från Dalens Rehab. Nattinsatser utförs av Egen regis egen nattpatrull som utgår från Stureby hemtjänst.

Telefonnr 08-508 14 523, bemannad från 07.15-16.15.

Hitta hit

Uppdaterad