Grafik.

Adonis Omsorg Innerstaden

Erik Dahlbergsgatan 29, Stockholm

Adonis Omsorg erbjuder hemtjänst med tilläggstjänster för enskilda i Stockholms innerstad, utom Södermalm. Vår helhetssyn, kunskap, bemötande och genuina intresse för ditt bästa ger trygghet till dig. Vi är en mindre verksamhet med få "ansikten".

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Kungsholmen, Södermalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat
Språk och kultur
Arabiska, engelska, tigrin (tigrinja)
Anlitar underleverantör för
Matlådor
Verksam i staden sedan
2011

Personalens kompetens

Vår hemtjänstpersonal är undersköterskor med gedigen erfarenhet. Vi har kontinuerligt utbildning för såväl hemtjänstpersonal som verksamhetsledning. Vi vidareutvecklar ständigt våra kunskaper genom att delta i olika utbildningar och delar våra erfarenheter med varandra.


Kost och måltider

Vår personal har utbildats i olika aspekter inom mat och matlagning. Bland annat ingår en matutbildning när man läser till undersköterska. Vi har utbildning i ”mat och måltid i fokus” via Äldrecentrum, ”måltidssituation vid demenssjukdom” och hur man dukar för olika situationer.

Mat kan lagas hemma hos dig eller hämtas i matlådor från Trekanten eller närliggande affär/restaurang till exempel från Sabis på Fältöversten.

Övrigt

Vår vision är att skapa goda levnadsvillkor för dig genom en nära, personlig och engagerad omsorg. Vi arbetar på ett förbyggande sätt för att du ska må bra länge. När du väljer oss får du vid vårt första hembesök skräddarsydd information och hjälp med vad du behöver för att känna trygghet hemma.

Alla på Adonis Omsorg är insatta och känner våra kunder väl, vilket innebär att du som kund blir väl omhändertagen och känner trygghet med oss.

Det kan vara svårt att hålla ihop och planera alla kontakter när man är äldre, därför hjälper vi dig att planera dagarna på bästa sätt.

Du görs delaktig i omvårdnaden och tillåter vårt omhändertagande i den omfattning som du själv väljer. Vår uppgift är även att hitta former för att stödja dig i att vara delaktig även när förmågan saknas.

Om du ger oss ett skriftligt samtycke så tar vi rätten att vid behov kontakta primärvården och informera dina anhöriga om ditt hälsotillstånd.


Hitta hit

Uppdaterad