Grafik.

A Domicil Söderort

Måsholmstorget 3, Skärholmen

A Domicil hemtjänst AB bedriver vård- och omsorgsverksamhet för dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vi erbjuder personlig anpassad omvårdnad, matlagning, servicehjälp, inköp, följeslagning, avlösning, ledsagning, ledsagarservice och avlösarservice

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen, Södermalm, Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, dari, engelska, kurdiska, serbiska, spanska, turkiska
Verksam i staden sedan
2014
Webbplats
https://adomicil.se/

Personalens kompetens

Våra medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden, alla med stor kompetens, stort engagemang och erfarenhet från sitt yrke. Vi erbjuder kontinuerlig omsorg från din kontaktman och ser till att personalomsättningen blir obetydlig.
Vi har stor kunskap om olika kulturer och etniciteter och våra främsta kunskapsområden inom språk är arabiska, persiska och dari. Våra medarbetare talar även assyriska, franska, engelska, spanska, turkiska och kurdiska.

Kost och måltider

Måltiderna sker enligt dina önskemål och behov. Vi erbjuder hemlagad mat där du som kund ska vara delaktig i planering, inköp och tillagning av maten i den mån som är möjlig. Våra medarbetare har kunskaper om matlagning och tillagar enkla, aptitliga och näringsrika maträtter som serveras på ett tilltalande sätt.

Övrigt

Vi samverkar med primärvården och andra vårdenheter och kan underlätta för dig i dessa kontakter.

Hemtjänstpersonalens kompetens och utbildning är avgörande för verksamhetens mål och därför arbetar vi ständigt med att förbättra kvaliteten i vårt arbete.
Vår speciella kompetens i vår verksamhet finns i vårt demensteam och kvalitetsteam som består av personal med stor kompetens och engagemang.

Demensteamets syfte är att underlätta vardagen och hjälpa till att skapa en så god livskvalitet som möjligt för personer med demenssjukdom. Kvalitetsteamets syfte är att förebygga brister samt förbättra det vardagliga arbetet hos våra kunder.
Vår vision är att lyfta kvalitet i vårt vardagliga arbete för att kunden ska känna välbefinnande och samhörighet.

A Domicil hemtjänst har engagerade, lyhörda och kompetenta medarbetare som ständigt utbildas och får handledning i arbetet med kundcentrerat perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad