Illustration - kaffekopp

Sländans dagverksamhet

Årstavägen 112

Enskede-Årsta-Vantör

Visa på karta

Dagsländan är en demensinriktad dagverksamhet som vänder sig till personer som fortfarande bor kvar hemma.

Fakta

Typ av service
Dagverksamhet
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Demens
Antal platser på dagverksamheten
22

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Miljö

Gästerna här erbjuds en trygg social plats med kompetent personal i en hemlik miljö. Här genomförs olika aktiviteter, vardagliga som av lite mer festlig karaktär.

Aktiviteter

Vi följer årstidernas och högtidernas växlingar och arbetar med olika tema och aktiviteter kring dessa. Vi erbjuder aktiviteter som alla känner igen och kan delta i, var och en efter sin förmåga. Tanken med aktiviteterna är att det ska stimulera till samtal och skapa närhet i gruppen.

Övrigt

Vår målsättning
• Skapa en meningsfull dag – upplevelser i nuet – vara ett stöd i vardagen
• Stimulera och ta till vara de resurser som finns hos varje gäst – bibehålla kvarvarande funktioner
• Skapa en samhörighet och gemenskap i gruppen. Alla ska känna att de är viktiga – stärka självkänslan
• Belysa reminiscensmetoden – skapa olika former av sinnesstimulering för att väcka associationer till erfarenheter och minnen från livet.

Hitta hit