Ett digitalt trygghetslarm. Foto: Stockholms trygghetsjour/Lennart Johansson.

Snabbt byte av 1 500 trygghetslarm

Publicerad:

Uppdaterad:

I vintras drabbades 1 500 kunder med analoga trygghetslarm av omfattande störningar. Nu har Stockholms trygghetsjour mycket skyndsamt bytt ut dessa till digitala larm som har högre driftsäkerhet och bättre övervakning.

Det var under januari och februari drabbades som cirka 1 500 kunder med analoga trygghetslarm av omfattande störningar på grund ett fel hos telefonileverantören.

– Felet hos leverantören löstes till slut, och ett beslut togs då om att väsentligt öka utbytestakten för att ge våra kunder digitala larm som har högre driftsäkerhet och är lättare att övervaka och vid behov starta om från vår larmcentral säger Susanne Brinkenberg, avdelningschef på Stockholms trygghetsjour.

Ökade utbytestakten med nästan 400 %

Att byta ut de analoga larmen var redan planerat sedan tidigare, men det var ett arbete som pausats på grund av pandemin. Nu behövde utbytestakten öka väsentligt.

– Normalt installerar Stockholms Trygghetsjour 200 trygghetslarm i månaden. Genom att ställa om organisationen och ta in externt stöd har vi på en och en halv månads tid bytt ut så gott som alla resterande analoga trygghetslarm och därmed ökat driftsäkerheten för de kunderna. Det har krävt en stor arbetsinsats av medarbetare och chefer på Stockholms trygghetsjour, säger Susanne Brinkenberg.

Fakta: Stockholms trygghetsjour

Stockholms Trygghetsjour beviljar och installerar trygghetslarm, samt tar emot larmanrop för hela Stockholms stad. I hela staden finns cirka 15 500 trygghetslarm.

Avdelningen fattar biståndsbeslut på kvällar, nätter och helger om en invånare akut behöver äldreomsorg. Stockholms Trygghetsjour handlägger dessutom kö till vård- och omsorgsboende, servicehus och korttidsvård. Trygghetsjouren har även arbetsledning utanför kontorstid för stadens omsorgspersonal och arbetsledning för omsorgspersonal i 20 kranskommuner.